Upravit stránku

Mezi nejčastější problémy, které kupující překvapí po zakoupení nemovitosti, patří zejména skryté vady a poruchy. Objevují se po kratší či delší době od uskutečnění koupě a nový majitel má nárok na slevu z kupní ceny či na odstoupení od smlouvy po dobu pěti let od zakoupení nemovitosti.

Přestože v této době již není nemožné nechat prohlédnout nemovitost před koupí odborníkem, většina kupujících tuto kontrolní činnost vynechává z důvodu šetření financí. Přeci jen, už kupní cena nemovitosti je vysoká, k tomu se připočítávají náklady na odhad ceny nemovitosti, služby zprostředkovatele obchodu, služby bankovních poradců, služby odborníka na energetickou náročnost nemovitosti a další.

Nicméně pár tisíc navíc, tj. ceník inspektorů se pohybuje v rozmezí od 5 – 20tis. za nemovitost, před samotnou koupí nemovitosti nám pak může v budoucnu ušetřit nemalé potíže, stres a v neposlední řadě i výdaje o mnoho vyšší.

K těm nejčastějším vážným skrytým vadám patří obvykle:

 • Nekvalitně provedené dlažby, omítky, obklady, finální vrstvy kontaktních zateplovacích systémů
 • Nebezpečný stav zábradlí či povrchu schodiště v interiéru, nebezpečná geometrie
 • Nedostatečná hydroizolace suterénu, vzduchotěsnost budovy (vadné připojovací spáry oken, netěsné parotěsné vrstvy dřevostaveb a půdních vestaveb), nedostatečná hloubka založení základů z pohledu jejich zvodnění (včetně svedení vody ze střechy k základům), hloubka založení základů z pohledu zámrzné hloubky
 • Nedostatečné zakotvení pozednic, vodorovné ztužení objektu v rovině stropů
 • Netěsné okapy, oplechování parapetů, netěsná skládaná krytina na šikmé střeše (klempířské prvky apod.)
 • Vadně použitá doplňková hydroizolace pod krytinou šikmé střechy
 • Vadné zónování zásuvek v koupelnách
 • Vady ploché střechy či terasy, popř. komínů a bleskosvodů
 • Tepelné mosty v obvodových konstrukcích
 • Zaplavení okolí objektu vodou nad úroveň izolací
 • Kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení
 • Problémy v krovu
 • Absence hydroizolace v koupelnách (pod vanou, sprchovými kouty apod.)

 

Všem našim klientům proto doporučujeme, aby se na základě šetření tzv. inspektora nemovitostí ujistili o bezvadném stavu kupované nemovitosti před samotným dokončením transakce. Naše kancelář Vám velice ráda tyto služby zajistí v komplexním balíčku námi poskytovaných služeb.

Nahoru